KOYULHİSAR

KOYULHİSAR

Koyulhisar merkezine yakın olan Eğriçimen Yaylası’nda bulunan ve Eğriçimen Yayla Höyük olarak adlandırılan ve onun yakınında bulunan birkaç yerleşmenin yüzeyinde görülen çanak-çömlek buluntularına dayanarak bölgenin Son Kalkolitik Çağdan itibaren yerleşmeye sahne olduğunu söyleyebiliyoruz. Bölgedeki yerleşme yoğunluğu MÖ 2600 yıllarında yani İlk Tunç Çağı II döneminde çok artmıştır. Kelkit Vadisi’nin Sivas’taki bölümünde bulunan ve Sivas Müzesi’nde sergilenen 21 adet kanatlı, kovanlı ve mahmuzlu tunç ok ucu, Step Kavimleri’nin buralara dek geldiğine işaret sayılmaktadır. Bunun nedeni bu uçların benzerlerinin, Güney Sibirya ve Rus steplerindeki kurganlarda da bulunmasıdır. MÖ 8., 7. ve 6. yüzyılları açıklayan bu nesnelerin benzerlerine Koyulhisar/Ortakent Çandır köyü civarında da rastlanmıştır. Kimmer ve İskitlere ait olan bu buluntular, Amasya’nın Gümüşhacıköy İlçesi’nin İmirler köyünde ele geçenlerle aynı ortak özellikleri gösterirler. Böylece, MÖ 7. ve 6. yüzyıllarda bu yörenin Kuzey Karadeniz step kavimlerine de ev sahipliği yapmış olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.
1075’te Danişmendler, daha sonra Anadolu Selçuklu Devleti, İlhanlılar, Eretna Beyliği, Kadı Burhanettin ve Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenlikleri gelmiştir. Trabzon Pontus Rum İmparatorluğu’na bağlı olma hali Selçuklu’dan Osmanlı’ya geçiş evresinde, (1261-1461), Z Fatih Sultan Mehmet’in fethine kadar devam etmiştir. 1859’da Trabzon eyaletine bağlanmıştır. Cumhuriyet Devrinde, 1934’te Sivas’a bağlı bir ilçe olmuştur.
“Koyulhisar” Adının Kaynağı Kapadokya Devleti devrinde yörenin adı Koloneia’dır. İlçe Kule-Hisar, Koyulu-Hisar gibi adlarının yanı sıra, Batılı kaynaklarda Kaili-Hisar, Kuili-Hisar olarak da geçer. 15. yüzyıl ortalarında Osmanlı topraklarına katılan Koyulhisar’ın o devirdeki adı ise Muşaz’dır. İlçe, Kuyuluhisar adıyla da bilinir.

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.