ŞARKIŞLA

ŞARKIŞLA

Şarkışla’da MÖ 3000’li yıllarında Hititlerin yaşadığı bilinmektedir. Daha sonra bu yöre Pers, Büyük İskender, Kapadokya Krallığı ve Roma İmparatorluğu yönetiminde kalmıştır. Bizans İmparatorluğu döneminde ise Sivas Theması’nın sınırları içerisinde bulunuyordu.
Bölgede ilk Türk egemenliği Danişmend Beyliği ile kurulmuştur. 1175 yılından itibaren ise Anadolu Selçuklu yönetimine geçmiştir. Moğol istilasını, Eretna Beyliği, Kadı Burhanettin Devleti, 1408’den Osmanlı yönetimleri izlemiştir.
Şemseddin Sami’nin kayıtlarında Şarkışla şöyle anlatılır: “Sivas Vilayeti Merkez Sancağı’na bağlı bir kazadır. Tahıl, baklagil, sebze ve meyve yetiştirilen Şarkışla, zengin orman ürünleriyle ünlüdür. 15 nahiye ve 114 köyünde 33,000’i Müslüman, 45,000 nüfus barındıran kazada koyun, keçi ve sığır da yetiştirilir.”
Şarkışla, 1873’te geldiği ilçe konumunu, Cumhuriyet Devrinde de sürdürmektedir.
“Şarkışla” Adının Kaynağı
Eski adı Tenos ya da Tennus’tur. ‘Şar’ sözcüğü, ‘şehir’ sözcüğünün halk ağzında büzüşmüş halidir. ‘Kışla’ sözcüğüyse askeri bir terim olmadan önce, Anadolu’da yayla geleneğinin yoğun yaşandığı dönemlerde, yayla zamanından sonra kışlamak için gidilen yerdir. Şarkışla bu iki sözcüğün birleştirilmesiyle elde ediliştir.
Bir zamanlar kütükten yapılmış yayla evleriyle göz doldurmuştur Şarkışla. Kentte, daha çok ahşap karkas arası kerpiç evler bulunmaktaydı. Çok büyük konaklar yoktu. Şarkışla’da günümüz mimarisinin hızlı gelişimi, tarihi mimariyi silerek gerçekleşmiştir.

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.